Kizi 11 Games

Kizi 11 – Play Free Kizi Games Online Everyday Gameplays 11866

You are playing Kawai Run Game

Kawairun, Kawai is an emotional guy. When he runs, he’s as happy as a baby. And when he falls, he cries like a baby.

Game loading!